Đọc Truyện 12 chòm sao - My Idols!!! - Truyen2U.Net

Phiêu lưu

Đang cập nhật

07-01-2022

12 chòm sao - My Idols!!!

3 lượt thích / 848 lượt đọc
Cuộc đời bạn như thế nào?
Tăm tối khi mất hết niềm tin và người thân?
Sáng lạn khi gặp đúng người giúp bạn?
Nhưng cuối cùng nó sẽ vẫn đẩy bạn vào đường cùng dù có cố gắng đến mấy...
'Cậu...là ánh sáng đời tôi'
Cố gắng, hi sinh rồi sẽ được đền bù bằng một thứ lớn lao hơn.
''Nhưng liệu thứ lớn lao ấy là gì? Chỉ cần đánh mất cậu, thì tôi đã mất tất cả rồi. Mất hết rồi thì ông trời sẽ đền bù điều gì còn lớn lao hơn tất cả?''
'Một thứ gì đó thay thế cái tất cả đó của cậu chăng?'
''Cậu không biết nhỉ? Cái tất cả của tớ, không thể có cái thứ hai.''
Duyên cho chúng ta gặp nhau, vui cùng nhau rồi lại khóc trong đau đớn khi tôi đi.
'Các cậu vẫn sẽ nhớ tôi phải không?'
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?