Đọc Truyện [BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

19-05-2024

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN

4,273 lượt thích / 44,997 lượt đọc
Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa
Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé...
Số chương: 147 chương + PN

Tác phẩm: Đào lý bất ngôn
Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng

[...]

CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?