Đọc Truyện [BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

18-10-2022

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang

6,002 lượt thích / 70,586 lượt đọc
Author: pinkdream
Editor: Polinle
Beta: Peacetran96
--------------

Fanfic BJYX, vui lòng không áp đặt lên người thật.
Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác.

--------------
Đam mỹ, hiện đại, H.
Bartender x Tổng tài.
Có thể bạn thích?