Đọc Truyện nomin | anh người yêu  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

31-12-2022

nomin | anh người yêu

3,289 lượt thích / 50,337 lượt đọc
khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà lại có một em người yêu nhây hết sức o(╥﹏╥)o bạn không khó chịu, ngược lại bạn càng yêu em ấy hơn

anh lee mười hai x em na lớp mười

.written by @dygithwaq

.CHUYỂN VER by @a_thu187

.link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=a_thu187&wp_originator=IbXEKTJzznipvcTSu4TPeEO%2FxoXQXtkCTmVE%2BQezq7jxLCkfSORNvxV26sWN0HfO0KqhihAGYdA5XXLzu0wcv54ZPIoGvDPEMOXcZufsvG7Qpds090grhrgmHWrHNxss
Có thể bạn thích?