Đọc Truyện [ Hoàn ] [Bác Chiến] Yêu Lại Từ Đầu - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

03-03-2020

[ Hoàn ] [Bác Chiến] Yêu Lại Từ Đầu

18,692 lượt thích / 377,917 lượt đọc
cp Bác - Chiến
Trọng sinh, giới giải trí, ngược, HE

Truyện về cp Bác Quân Nhất Tiêu, mình lấy cảm hứng viết từ cp đời thật. Tuy nhiên truyện không liên quan đến 2 anh ngoài đời thật. Tính cách nhân vật trong truyện cũng là mình tự nghĩ ra, không phải tính cách thật của 2 anh. Hi vọng bạn đọc truyện vì yêu thích hai anh và không bị lậm truyện ra ngoài đời thực. Truyện khá máu chó nên ai không muốn đọc ngược thì bỏ qua ạ.
Có thể bạn thích?