Đọc Truyện Kéo Người Về Phía Em [Dramione]  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

05-02-2017

Kéo Người Về Phía Em [Dramione]

1,504 lượt thích / 29,940 lượt đọc
Tác giả: Dương Khả Vi

Cuốn tình giữa Draco Malfoy và Hermione Granger

**
Đây là một truyện của tôi.
Cốt truyện do chính tôi sáng tác.
Không dựa vào bất cứ bản dịch nước ngoài nào khác.
Có thể bạn thích?