Đọc Truyện  Khởi đầu của tất cả - Truyen2U.Net

Phiêu lưu

Đang cập nhật

21-12-2023

Khởi đầu của tất cả

86 lượt thích / 1,181 lượt đọc
Đây là câu chuyện đầu tiên của mình và cũng là lần đầu mình viết chuyện nên nếu có sai sót gì hoặc không hợp lý thì mong các bạn tha thứ cho mình. Những ai đã từng hoặc đang viết chuyện thì hãy cho mình biết ý kiến để làm cho câu chuyện thêm thú vị hơn.

Đây là một câu chuyện về các thần tượng của Idolish7, Trigger và Re:vale trong cuộc phiêu lưu giúp đỡ một con ma nữ tốt bụng chống lại những thế lực tà ác. Một số bí mật sẽ được phát hiện mong các bạn thích.
Có thể bạn thích?