Đọc Truyện [Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lại - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

15-05-2024

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lại

2,251 lượt thích / 16,313 lượt đọc
Chuyện về chiếc mèo Bông vì giác ngộ ra tình bạn mà quay đầu...
.
CP: Khưu Khánh Chi x Lý Bính
Đồng nhân phim Đại Lý Tự thiếu khanh du
Author: Yue Hargreaves
.
Không cần để ý hình cover nghiêm túc, đảm bảo đây là 1 fic hài con Bông mất não =))))
Có thể bạn thích?