Đọc Truyện Lảm Nhảm OTP [Sasunaru; Shiita; Obikaka; Hashimada; Tobiizu; IndAshu] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

17-06-2024

Lảm Nhảm OTP [Sasunaru; Shiita; Obikaka; Hashimada; Tobiizu; IndAshu]

191 lượt thích / 4,469 lượt đọc
Lảm Nhảm OTP [SasuNaru; ShiIta; ObiKaka; HashiMada; TobiIzu; IndAshu]

Chỉ là những dòng văn ngẫu hứng. Nơi chữa lành tâm hồn tín đồ OTP, không sân si không ngược đãi.

Sinh Tử Văn.

Dô gây quá là ăn cá LÓC.
Có thể bạn thích?