Đọc Truyện Light Ocean [Ánh Hào Dương] (Drop) - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

22-01-2019

Light Ocean [Ánh Hào Dương] (Drop)

25 lượt thích / 148 lượt đọc
Light Ocean [Ánh Hào Dương]

"Em giống như Ánh Hào Dương vậy."

"Ánh Hào Dương?"

"Ánh sáng của hoa hướng dương. Nghĩa là em luôn hướng tới phía trước dù hi vọng có mờ nhạt đến đâu"
Có thể bạn thích?