Ngài Cừu Đen

28,034 lượt thích / 477,478 lượt đọc
Có yếu tố nhạy cảm.
Thể loại: Tiểu thuyết có hình minh họa. (Đang tiến hành vẽ tranh)

Sói đội lốt Cừu

_Quyển thứ hai_
Có thể bạn thích?