Đọc Truyện RAPIER - Độc Sắc Ma Sứ  - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

19-01-2024

RAPIER - Độc Sắc Ma Sứ

959 lượt thích / 4,873 lượt đọc
Một thanh niên wibu , 20 tuổi bị ngã cầu thang chết .. chuyển sinh vào thế giới khác
Hiện đại và phép thuật , đa dạng chủng tộc cùng sống chung với nhau ( con người ; người thú; ma nhân ; cự nhân ;....)
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?