Đọc Truyện Rotten Love (OroSaku) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

02-05-2023

Rotten Love (OroSaku)

1,283 lượt thích / 16,077 lượt đọc
- Author : tớ (  ̄ ▽  ̄ )

- Rated : T

-Summary : Orochimaru bất ngờ đến Konoha, Sakura bị buộc phải giám sát hắn. Hai người ở cùng nhau sẽ có chuyện gì xảy ra... !?

-Tình trạng: hoàn thành, một OE.

- Chú ý : Nhìn hình mà ai không thích thì nên đừng xem, nếu đọc rồi không được ném đá Au đâu đó.

- Vote hoặc comment nếu hay, cho ý kiến lun :)
Có thể bạn thích?