Đọc Truyện [SEVENTEEN]-GOING BOOM BOOM (Hoàn) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

17-02-2024

[SEVENTEEN]-GOING BOOM BOOM (Hoàn)

22,200 lượt thích / 218,874 lượt đọc
Khi con tàu "Going Boom Boom" mất tích, "SEVENTEEN" được thành lập để tìm kiếm và giải cứu con tàu. Thành công hay thất bại chỉ duy nhất một câu trả lời...

~Dựa theo MV "Boom Boom" của SEVENTEEN.~
Có thể bạn thích?