Đọc Truyện Taekook | 404 Xin Chờ Phục Vụ! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

23-02-2024

Taekook | 404 Xin Chờ Phục Vụ!

1,234 lượt thích / 7,382 lượt đọc
Xuyên vào hệ thống nâng cấp tình yêu, Jeon Jungkook càng làm nhiệm vụ càng thấy bản thân đi sai hướng.

"404 à, gần đây tao suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao nam chính của chúng mày mang lại cảm giác hơi gay."

©written by woo (_iamwoo_)
Có thể bạn thích?