Đọc Truyện [Tiên hiệp - Viễn tưởng] Nghịch Thiên Giả - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

14-04-2024

[Tiên hiệp - Viễn tưởng] Nghịch Thiên Giả

77 lượt thích / 375 lượt đọc
Một chàng thiếu thiên vì trả thù cho cha mẹ mà muốn đối đầu với Thiên Đạo. Hắn cùng với những vị sư huynh của mình mở đầu lên một thời đại mới.

-Diệt Thiên Thời Đại-

*Truyện có lấy tên của một vài trang phục trong game*
Có thể bạn thích?