Đọc Truyện (Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

25-05-2024

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you

10,126 lượt thích / 147,683 lượt đọc
Trong buổi chiều đầu hạ ngọt lịm bạn tìm thấy tình yêu của đời mình. Người ấy mang đến nỗi vấn vương ngọt ngào thậm chí chua chát.

Khai bút 6/2/2022
End: 20/3/2023
Author: Gardenia (Vịt)
Tên: Bốn mùa đều có cậu "All seasons have you"
Thể loại: Fanfiction, tình cảm, lãng mạn.
Chỉ đăng tại Wattpad.
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?