Đọc Truyện [Lichaeng - Cover] [BHTT] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

15-09-2022

[Lichaeng - Cover] [BHTT] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG

13,512 lượt thích / 219,811 lượt đọc
Tác Phẩm: [BHTT] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG.

Tác Giả: Bằng Y Úy Ngã

Editor: DuyLe (captaindl)

Cover: SY-Park

Thể Loại: Đô Thị Tình Duyên, Thanh Mai Trúc Mã, Tình Hữu Độc Chung.

Couple: Lalisa × Park Chaeyoung

Trợ Diễn: Lee Sungjin, Kim Jennie, Park Bogum, Kim Yoojung, Hwang Miyeon, Hwang Jinwoo,.....

ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ EDITOR.
Có thể bạn thích?