Đọc Truyện |PONDPHUWIN| Asymmetric Info - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

19-05-2024

|PONDPHUWIN| Asymmetric Info

2,223 lượt thích / 26,465 lượt đọc
Asymmetric Info/Asymmetric Information - một thuật ngữ trong kinh tế học chỉ sự mất cân bằng về mức độ nắm bắt thông tin của các chủ thể giao dịch. Trong đó, bên có được nguồn thông tin vượt trội hơn so với bên còn lại có thể có được lợi thế đàm phán nhất định.

Vậy còn trong một mối quan hệ, nếu một bên hiểu rõ tất cả về người kia, nhưng không tồn tại điều ngược lại, kết quả sẽ là gì?

Mọi chi tiết trong câu chuyện đều là trí tưởng tượng. Tính cách nhân vật do tác giả xây dựng để phục vụ cốt truyện.

Cover: Never Let Me Go
Có thể bạn thích?