Đọc Truyện Taehyung | Dám Yêu Dám Hận - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

08-04-2023

Taehyung | Dám Yêu Dám Hận

7,309 lượt thích / 62,499 lượt đọc
Ta cứ tưởng rằng tình mình sẽ tươi như bầu trời rực nắng...
Nhưng ta chẳng nghĩ tới có ngày trời sẽ đổ mưa.
Có thể bạn thích?