Đọc Truyện taekook | chạm tới mặt trời - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

07-09-2023

taekook | chạm tới mặt trời

2,955 lượt thích / 42,213 lượt đọc
˖◛⁺ ⑅ ♡ end

Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ, là tất cả những điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại trên thế gian khắc nghiệt.

Còn hiện tại, đối với cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đối phương đều là tình yêu, là người mà họ muốn nắm tay đi tới cuối cuộc đời.

Tình yêu có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ không trễ. Giống như câu chuyện tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đến chậm 10 năm, đúng hẹn một đời người.
Có thể bạn thích?