Đọc Truyện (Sắc Hiệp)Ngận Thuần Ngận Ái Muội ->1828(Full) - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Hoàn thành

23-10-2013

(Sắc Hiệp)Ngận Thuần Ngận Ái Muội ->1828(Full)

942 lượt thích / 683,630 lượt đọc
Nhân vật chính là một thằng học sinh củ chuối, mất dạy vô cùng, đi học không lo
ăn học suốt ngày muốn làm nhà "báo". Mọi chuyện nếu cứ kéo dài như thế thì xã
hội sẽ sinh ra một tên cặn bã. Nhưng trong một lần, một sự kiện đặc biệt đã làm
nó thay đổi cách nhìn về cuộc sống, nhìn lại tình cảnh gia đình nó, nhìn thấy
cha mẹ nó sống khổ cực, nó đã "quyết tâm" thay đổi cuộc đời mình. Nhưng... trời
thường trêu người, nó vốn dĩ là một thằng cặn bã nên đối với những việc cặn bã
Có thể bạn thích?