Đọc Truyện [BHTT] [GL] [EDIT] Nữ Chủ Thế Nào Không Hành Động Theo Như Kịch Bản - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

07-07-2017

[BHTT] [GL] [EDIT] Nữ Chủ Thế Nào Không Hành Động Theo Như Kịch Bản

3,305 lượt thích / 51,879 lượt đọc
Tác phẩm: Nữ Chủ Thế Nào Không Hành Động Theo Như Kịch Bản
Thể loại: Hiện đại, xuyên không, hệ thống, nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, HE
Tác giả: Doux
Nguồn: GoSnow (Bách Gia Trang)
Mần: Poko Plu
Tình trạng bản gốc: Hoàn (15 chương + 1 phiên ngoại)
Tiến độ edit: Chắc nếu lăn lộn lê lết lây lất lắm cũng là 1 tuần/1 chương
Có thể bạn thích?