Đọc Truyện (Đồng Nhân KnB) Nam Thần! Cầu Công Lược! - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

30-04-2021

(Đồng Nhân KnB) Nam Thần! Cầu Công Lược!

2,431 lượt thích / 22,929 lượt đọc
Hắc hoá hệ liệt

1. Nam thần! Cầu công lược! (Cp Akashi)
2. Lão nương có cái trúc mã, gọi Kise Nhị Hoàng (Cp Kise)
3. Trọng yếu (Cp Midorima)
4. Vặn vẹo (Cp Kuroko)
5. Chấp niệm (Cp Aomine)
6. Ăn hoá, thỉnh tự trọng! (Cp Murasakibara)
Có thể bạn thích?