Đọc Truyện Quả nhân có bệnh - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

01-09-2017

Quả nhân có bệnh

3,314 lượt thích / 129,358 lượt đọc
Thể loại: Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt
Giới thiệu
Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân
Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia chỉ vì bị ta nhìn nhiều quá mà bi phẫn nhảy xuống Thái Thanh trì, tỏ vẻ thà chết không chịu nhục. Sang ngày thứ 2, cái tiếng xấu hoang dâm của ta đã truyền khắp nơi, tới năm 18 tuổi, trong triều, phàm là anh tài có khát vọng, chẳng mấy ai dám ở một mình trong phòng cùng ta.
Kỳ thật, tại quỳnh lâm yến đêm đó, người ta nhìn không phải là Thám hoa, mà là người ở bên bờ Thái Thanh trì - Trạng Nguyên kia - quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, ánh trăng rải đầy Thái Thanh trì, cũng khiến tâm tình của ta nhộn nhạo.

Bùi Tranh lại ngồi ở một bên cười, nói : "Bệ hạ, bệnh lại tái phát"
Phải
Qủa nhân có bệnh, tên là tương tư, duy ái khả y. (*)
(*) Chỉ tình yêu mới có thể cứu chữa.
Có thể bạn thích?