Đọc Truyện Sói Và Khăn Đỏ  - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

03-12-2017

Sói Và Khăn Đỏ

6,499 lượt thích / 321,443 lượt đọc
Sói to lớn không những ăn sạch khăn đỏ mà còn ngày ngày ăn no , còn đem về làm vợ á !
Sai truyện rồi a ! Tên sói khó ưa!
Khăn Đỏ đến đây ta hảo thương!
Thợ săn cũng bỏ nghề ! ha ha ha

H nặng ! cảnh báo Sói không ăn chay!
Có thể bạn thích?