Đọc Truyện VKOOK || TRANSFIC || TỒN TẠI NGẮN HẠN - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

02-10-2023

VKOOK || TRANSFIC || TỒN TẠI NGẮN HẠN

3,484 lượt thích / 74,636 lượt đọc
Warning: Taehyung có bạn gái và TaeKook ngoại tình với nhau! Đã cảnh báo trước, không hold được xin mời lướt qua 🙏
Truyện được edit từ bản gốc, không phải chuyển ver!!!
------
Tên truyện: Tồn Tại Ngắn Hạn
Tác giả: A_k阿空
Thể loại: Fanfic, boylove, ngược, 16+.
Thuộc tính: Tra công x Tiện thụ.
Editor: Yerin
Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng tại wattpad @YeichanAltX, vui lòng không đăng lại dưới bất kì hình thức nào khác!!!
Có thể bạn thích?