Đọc Truyện [BHTT - Edit] Trạm thị vương triều - Mã Vi Lộc - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

28-03-2020

[BHTT - Edit] Trạm thị vương triều - Mã Vi Lộc

14,284 lượt thích / 231,567 lượt đọc
Tác phẩm: Trạm thị vương triều - 湛氏王朝
Tác giả: Mã Vi Lộc - 马为鹿
Truyện gồm 3 phần (tổng cộng 50 chương):
【 1 】 Tranh giành
【 2 】 Đóng đô
【 3 】 Đoạt vị
Editor: LipSton
Beta: Sakwindy
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ nữ sinh con, huyền huyễn.
Nhân vật chính: Trạm Hi, Mẫn Tiên Nhu. | Nhân vật phụ: Trạm Tuân, Tức Mặc Dao, Mẫn Thuân, Mẫn Huyễn, Mẫn Dục, Trạm Huỳnh, Tức Mặc Nghiễm Tụ, Trạm Vinh, Yến An Liên...vv
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?