Đọc Truyện Dị giới - Truyen2U.Net

Truyện ngắn

Đang cập nhật

07-04-2024

Dị giới

201 lượt thích / 962 lượt đọc
Dị giới ? Ngươi gọi thế giới này là Dị giới ? Vậy thế giới của bọn ta thì có gì kì lạ. Là thế giới khác nơi ngươi từng sống, hay vì nó có phép thuật, những điều nhiệm màu nằm ngoài tầm với khoa học ? Được, bọn ta sẽ cho ngươi đến dị giới, một thế giới đã đánh bại ma vương bằng sự đoàn kết giữa anh hùng và toàn nhân loại. Hãy trải nghiệm, và cho ta biết rằng rốt cuộc khái niệm "Dị giới" của ngươi là thế nào.
Có thể bạn thích?