Đọc Truyện Định Mệnh Sắp Đặt  - Truyen2U.Net

Truyện teen

Hoàn thành

01-10-2018

Định Mệnh Sắp Đặt

6,977 lượt thích / 134,181 lượt đọc
Em là một cô gái bí ẩn! Những gì liên quan đến em, em đều giấu kín một cách hoàn hảo.
Anh là tên máu lạnh kiêu ngạo, là người khi thế giới ngầm nhắc đến tên anh tuyệt nhiên sẽ tỏ ra sợ hãi.
Nhưng em không sợ anh...
Anh và em vẫn còn một lời hứa...
Có thể bạn thích?