Đọc Truyện | NamJin | | H | Từ Hận Thành Yêu - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

24-02-2022

| NamJin | | H | Từ Hận Thành Yêu

44,043 lượt thích / 611,976 lượt đọc
Thạc Trân bị gia đình ép lấy Nam Tuấn , Nam Tuấn dù đã có bạn gái nhưng vẫn bị gia đình ép lấy Thạc Trân . Và Thạc Trân rất đau khổ khi anh chỉ xem mình là món đồ chơi tình dục cho anh mà thôi .

Thể loại : Sinh tử văn , Ngược , Hường phấn , H

Cp chính : NamJin
Cp phụ : HopeGa

NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK

CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP
Có thể bạn thích?