Đọc Truyện [ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân Tình - Truyen2U.Net

Truyện teen

Hoàn thành

05-05-2019

[ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân Tình

2,179 lượt thích / 44,563 lượt đọc
Ta viết là một Asisư, một Asisư thật sự.
Sau bao nhiêu ruồng bỏ, cuối cùng Asisư cũng hiểu ra mọi chuyện. Quyết định cuối cùng của nàng là đoạn tuyệt tình xưa.
Giờ đây nàng là vương phi của Babylon, là nữ hoàng bị ruồng bỏ ở Ai Cập và cả người chồng của nàng chính là Ragashu, nàng chấp nhận hết!

Vứt bỏ quá khứ, đoạn tuyệt ân tình. Nàng, Asisư si tình mù quáng kia đã chết từ lâu rồi!
Có thể bạn thích?