(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ

16,946 lượt thích / 297,030 lượt đọc
Nàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng...

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Tình trạng Raw: 101 chương. Hoàn.
Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9)
Tình trạng edit: Hoàn
Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ngược,..
Nhân vật chính: Hạ Hầu Phái (Trọng Hoa), Thôi Trinh

Vui lòng k re-up ở bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của editor
Cố gắng giữ văn phong QT
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?