Đọc Truyện Chuyển ver | Taekook H+ | Chàng hội trưởng và cậu cán sự nhỏ - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

17-10-2022

Chuyển ver | Taekook H+ | Chàng hội trưởng và cậu cán sự nhỏ

7,738 lượt thích / 199,991 lượt đọc
Chuyển ver từ tiểu thuyết Kinh Trì Thịnh Hạ của tác giả Tiêu Tùng Thử.

CẤM RCM

Thể loại: Cao H, thanh xuân vườn trường, BL, Đam mỹ

Trong mắt mọi người, Kim Taehyung là một hội trưởng hội học sinh cao lãnh cấm dục, nhưng chỉ có Jeon Jungkook biết, trong rừng, trong thư viện, trong phòng họp,.... hội trưởng Kim Taehyung là một tên cầm thú đội lốt người... ăn thịt không thèm nhả xương...

Nguồn: truyenhdd.com
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?