Đọc Truyện Tam Sinh Vân Sơn Chi Mộng - Cổ Nguyệt - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

30-06-2018

Tam Sinh Vân Sơn Chi Mộng - Cổ Nguyệt

7 lượt thích / 916 lượt đọc
Tam Sinh Vân Sơn Chi Mộng là phần 2 của bộ truyện Hoa Yên Nguyệt nói về con trai và con gái của Hoa Yên Nguyệt với Hạ Thần Thượng Quân tên Hạ Tường và Hạ Điềm (còn được gọi Thủy Thiên Tam)

P/s : Vì không tìm ra ảnh vẽ minh họa phù hợp với truyện nên mình sẽ lấy một số ảnh Coser phù hợp để minh họa cho giống nội dung
Có thể bạn thích?