Đọc Truyện Hầu môn kiêu nữ - Đào Lý Mặc Ngôn - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

20-04-2018

Hầu môn kiêu nữ - Đào Lý Mặc Ngôn

3,538 lượt thích / 138,640 lượt đọc
Hầu môn kiêu nữ
Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
- Editor: Ciel
- Giới thiệu:
Nhị hóa cha, ham chơi đùa giỡn; tiểu khấu trừ nương, tham bạc; hoàn khố ca, tham sắc đẹp.
Khương Lộ Dao một vạn cái hối hận chính mình xuyên qua phương thức không đúng, như vậy cực phẩm người một nhà, như thế nào bôn thường thường bậc trung, hưởng phú quý?
Dốc lòng kịch, đội hữu quá kém; phú quý kịch, cùng nàng vô duyên; tranh đấu kịch, nàng chỉ số thông minh không đủ; giúp phụ kịch, cha nàng rất nhị; giúp huynh kịch, anh của nàng rất hoàn khố.
Nàng chỉ có tại trong hầu phủ đốc xúc nhị hóa, tiểu khấu trừ, hoàn khố ít gây, làm một cái đủ tư cách nhân vật quần chúng.
Về phần nữ nhân cuối cùng quy túc - - hôn nhân, Khương Lộ Dao mắt trợn trắng, đó ai mà không đó?
Ngày đó, bánh nướng có nhân từ trên trời rơi xuống, phú quý ngập trời đập trúng nàng.
Một tờ hôn ước, nàng làm Vương gia thế tử phi, vốn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ nội dung vở kịch chuyển biến điên đảo.
Nàng cùng vận mệnh đấu tranh, nghịch thiên cải mệnh, đảo điên nội dung vở kịch, thắng được cẩm tú chi mệnh.
Mỗ Vương gia nói: "Dao Dao cho bổn vương một cái cơ hội làm người tốt."
Khương Lộ Dao: "Ta dùng một đời chứng minh một câu, nhân định thắng thiên!"
Nữ phụ nói: "Lúc trước ta vì cái gì nhìn không tới trên người của hắn thiểm quang điểm?"
Nhân chi sơ, tính bản thiện, người xấu người tốt chỉ cách nhau trong gang tất!
Đây là quơ được một tay lạn bài nữ chủ làm theo trải qua phong thanh thủy khởi, một đường vinh hoa phú quý chuyện xưa.
Tìm tòi mấu chốt tự: diễn
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?