Đọc Truyện Longfic | Triền miên tiền kiếp | Krytoria ver. | End | BETA - Truyen2U.Net

Truyện teen

Hoàn thành

16-03-2019

Longfic | Triền miên tiền kiếp | Krytoria ver. | End | BETA

1,714 lượt thích / 22,350 lượt đọc
Tên truyện: Triền Miên Tiền Kiếp
Tác giả: 5 Duyệt
Thể loại: Bách hợp
Người cover: NIM
Người beta: NIM
Nhân vật gốc: Ngũ Sướng Nhiễm - Cố Hân Mộng
Nhân vật cover: Victoria Song - Krystal Jung
Trạng thái: Hoàn 60 chương
Có thể bạn thích?