Đọc Truyện VKOOK || Nơi Tình yêu Bắt đầu!! [Hoàn] - Truyen2U.Net

Truyện teen

Hoàn thành

04-05-2020

VKOOK || Nơi Tình yêu Bắt đầu!! [Hoàn]

3,084 lượt thích / 36,934 lượt đọc
- Tại thành phố này
Mỗi ngày đều có những câu chuyện mới được phát sinh.

- Câu chuyện Jeon Jungkook làm ca sáng và Kim Taehyung làm ca tối.

- Có những người trời sinh ra đã thế, mỗi bước họ đi dường như đều chỉ để gầ n đối phương thêm một chút
Có thể bạn thích?