Đọc Truyện 𝕽𝖆𝖎𝖓 𝖉𝖗𝖔𝖕 > 𝓚𝓸𝓸𝓴𝓾 - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

29-06-2021

𝕽𝖆𝖎𝖓 𝖉𝖗𝖔𝖕 > 𝓚𝓸𝓸𝓴𝓾

1,484 lượt thích / 27,652 lượt đọc
Tình yêu cũng tựa như cơn mưa
Đều lạnh lẽo và làm em ướt sũng
Em sẽ cảm lạnh và đau đớn như ngày đó phải không?

< Rain Drop - IU >
Có thể bạn thích?