Đọc Truyện Tuỳ Tâm - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

13-06-2022

Tuỳ Tâm

3,919 lượt thích / 56,822 lượt đọc
Tác giả: Đạm Vân.
Thể loại: đam mỹ, nhất thụ đa công, tuấn công mỹ thụ, xuyên không, không ngược, HE.

'Sống giữa dòng đời vạn biến, muốn hạnh phúc xin hãy nghe theo lời của trái tim.
Bởi vì ... không có bất kì vật gì có thể bộc lộ được cảm xúc của bản thân chân thành hơn nó cả.

Tuỳ Tâm Sở Dục.'
Có thể bạn thích?