Đọc Truyện [BH][Edit][Xuyên Không] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ Quả - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

04-02-2018

[BH][Edit][Xuyên Không] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ Quả

4,652 lượt thích / 55,141 lượt đọc
Tên truyện: Nữ Thủ Lĩnh
Tác giả: Hữu Nhĩ Quả
Nội dung nhãn: Yêu chỉ một người, xuyên qua thời nguyên thủy, văn làm ruộng, dị thế.
Diễn viên: Đao Nhất Nhất, Ngả Nhã.
Phối hợp diễn: Tháp Nạp, Quắc Quắc,Đát Đát, Ha Ha, Oa Ca, Chít Chít, Hoa Hoa...
BGT: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=4396
Có thể bạn thích?