Đọc Truyện [BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

11-12-2022

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã

12,647 lượt thích / 239,656 lượt đọc
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ

Editor nhấn mạnh: CP lão sư x lão sư, lão sư x sinh viên, incest tỷ muội (cân nhắc trước khi đọc, mình dán nhãn trước rồi nha, đừng có đọc tới rồi chửi vì mình chỉ là phận edit không công)
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?