Đọc Truyện |Taehyung| - Tổng Tài Câm Sủng Vợ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

09-05-2023

|Taehyung| - Tổng Tài Câm Sủng Vợ

6,118 lượt thích / 175,701 lượt đọc
* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor *

- Tên gốc : Tổng tài câm sủng vợ
- Số chương : 254
- Tác giả : Lyli Luna

- Lưu ý : Truyện gốc tổng cộng 254 chương nhưng mỗi chương lại rất ít vì thế mình đã gộp nhiều chương lại thành một chương dài , có chỉnh sửa đôi chút cho hợp lí vì chương gốc có vài chỗ bị khuyết nên mình sẽ edit thêm một ít cho hợp tình huống nhé! Tổng cộng có 67 chương + 4 ngoại truyện
Có thể bạn thích?